Par i spabad

Badet är avstängt, strömlöst

Kontrollera elcentralen. Kolla så att säkringarna till badet är påslagna. Kontrollera ev. arbetsbrytare.

Kontrollera elcentralen. Kolla så att säkringarna till badet är påslagna. Kontrollera ev. arbetsbrytare.