Par i spabad

Grumligt vatten, vad ska jag göra?

Detta beror troligen på

a) För lite desinfektionsmedel
b) Högt pH-värde och hög kalkhalt
c) Smutsigt filter


Åtgärd

a) Kontrollera klor/brom och öka vid behov
b) Sänk pH-värdet med pH-minus. Använd kalkstabilisator
c) Byt ut eller tvätta filtret med "Filter Cleaner"