Par i spabad

Jag får irriterade ögon/hud när jag badar, vad beror det på?

Detta beror troligen på

a) Felaktigt pH-värde
b) För hög klorhalt


Åtgärd

a) Mät och justera pH-värdet vid behov
b) Byt ut delar av- eller allt vatten