Par i spabad

Jag har ett instabilt pH-värde, vad kan jag göra?

Detta beror troligen på låg alkalinitetshalt


Åtgärd

Höj alkaliniteten