Par i spabad

Jag har fått en sträv yta i badet, vad ska jag göra?

Troligen har du fått kalkutfällningar pga. högt pH-värde.

Trolig orsak

Troligen har du fått kalkutfällningar pga. högt pH-värde


Åtgärd

a) Mät pH-värdet och sänk vid behov
b) Använd kalkstabilisator