Par i spabad

Jag har fått rostangrepp, vad ska jag göra?

Detta beror på lågt pH-värde


Åtgärd

Mät och justera pH-värdet