Par i spabad

Jordfelsbrytaren löser ut när jag slår på spabadet

Om jordfelsbrytaren löser ut när du slår på spabadet kan detta bero på några olika saker. Bland annat: 1. Värmaren har gått sönder i ditt spabad 2. Ozonatorn har gått sönder i ditt spabad. För att felsöka, koppla bort värmare samt ozonator och kolla om felet kvarstår. Kontakta din Hydropool återförsäljare om du känner dig osäker och vill ha hjälp med att åtgärda felet. OBS! Försök inte åtgärda detta fel med strömmen påslagen. Har du fortfarande kvar din garanti på ditt spabad så skall du kontakta din Hydropool återförsäljare för att få hjälp med detta.

Om jordfelsbrytaren löser ut när du slår på spabadet kan detta bero på några olika saker. Bland annat:

1. Värmaren har gått sönder i ditt spabad 

2. Ozonatorn har gått sönder i ditt spabad. 

För att felsöka, koppla bort värmare samt ozonator och kolla om felet kvarstår. Kontakta din Hydropool återförsäljare om du känner dig osäker och vill ha hjälp med att åtgärda felet. OBS! Försök inte åtgärda detta fel med strömmen påslagen. Har du fortfarande kvar din garanti på ditt spabad så skall du kontakta din Hydropool återförsäljare för att få hjälp med detta.