Par i spabad
Att tänka på innan köp
Varför Hydropool?Visa svarDölj svar
  • Långa garantier
  • Hög kvalitet
  • Låg driftskostnad
  • Lång erfarenhet i branschen (sedan 1997 i Sverige)
  • Egen tillverkning i Kanada
  • Allt från filter, munstycken till såväl pumpar och värmare lagerhålls i Sverige
  • Eget service team som snabbt kan hjälpa dig om ett problem uppstår
  • Kunnig personal
  • God service


Vart kan jag placera mitt spabad?Visa svarDölj svar
Du kan placera ditt spabad på såväl altanen, som ute i trädgården. Värt att tänka på är att du troligen vill ha nära till en dörr in i huset när du badar vintertid. Rekommendationen för placering på altan är 30cc.


Vad kostar det att hålla spabadet igång året om?Visa svarDölj svar
Om du funderar på ett spabad i mellanstorlek för ca. 5-6 personer med en vattenvolym på ca. 1300L så kan du grovt uppskattat räkna med att göra av med ca. 3500KWH per år. Det är beräknat på en temperatur på 38°C och användning 3x30minuter i veckan. Kostnad ca. 4000kr per år. OBS! Detta är en ungefärlig beräkning och det kan variera beroende på användning och KW pris.


Kan jag placera ett hydropool bad inomhus?Visa svarDölj svar

Hydropools spabad går utmärkt att placera inomhus. Tänkt på att det varma vattnet i spabadet förångas och att en god ventilation är viktig när du placerar ditt spabad inomhus.

Kan jag sänka ned mitt spabad?Visa svarDölj svar

Du kan självklart sänka ner ditt spabad i tex. en altan eller liknande. Tänk på att serviceluckan skall vara lättåtkomlig (sitter på samma sida som displayen). Du kan enkelt lösa detta med en lucka i altanen.

Vad bör jag ha för underlag under badet?Visa svarDölj svar

Om du tänker ställa spabadet direkt mot marken så skall du se till att ha ett jämnt underlag. Lägg en grusbädd på ca. 10cm med makadam och vibbra ytan med en padda. Det fungerar självklart med en gjuten platta också.

Vad väger ett spabad?Visa svarDölj svar

För att beräkna maxvikten av ditt spabad så får du ta reda på vad modellen du funderar på att köpa väger tom, tex. 350 KG + vattenvolymen i L, tex. 1500L + antalet personer som badet är avsett för, tex. 6 pers (6x85*= 510) Total maxvikt= 2360kg. *Beräknat på en personvikt på 85 KG.

Hur stort spabad skall jag köpa?Visa svarDölj svar

En normal storlek på spabad är drygt 2x2m. Tänk först och främst på hur stor din familj är samt hur många som kommer att bada. Är man 4 personer i familjen är det vanligt att man köper ett spabad för ca. 5 personer. Ta även reda på att du har tillräckligt med utrymme hemma för det spabad du funderar på.

Vad ingår vid köp av spabad?Visa svarDölj svar

När du köper ett spabad hos hydropool så ingår lock, filter, start kit med kemikalier (räcker ca. 3-6 månader vid normalt användande), samt teststickor. Önskar du övriga tillbehör eller hemleverans så bokar du detta hos din återförsäljare.

Vad krävs gällande elen till mitt spabad?Visa svarDölj svar
Det krävs en fast installation gjord av en behörig elektriker. Hydropools spabad går på 16amp, 1,2 eller 3 fas beroende på modell (gäller ej swimspa). Kontakta din återförsäljare för exakt information ang. elinstallation.
Plast eller träkabinett?Visa svarDölj svar

Hydropools spabad går att välja i många olika färger. Du kan även välja kabinett i plast eller trä. Träkabinetten är oljad med cederträolja och kräver årligt underhåll om du vill behålla den fina finishen. Plastkabinetten är underhållsfri.

Felsökning
Badet är avstängt, strömlöstVisa svarDölj svar

Kontrollera elcentralen. Kolla så att säkringarna till badet är påslagna. Kontrollera ev. arbetsbrytare.
Pumpen går men det kommer inget vatten ur munstyckenaVisa svarDölj svar

Detta problem kan uppstå vid vattenbyte. Trolig orsak är luft i någon av pumparna. Kontrollera att samtliga munstycken är öppna.

Om du endast har en pump

Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde i spabadet igen. Skruva nu tillbaka anslutningen tills den håller tätt.


Om du har fler pumpar

Ta reda på vilken av pumparna som inte går genom att öppna serviceluckan och lyssna vilken av pumparna som går utan flöde. Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde.

Det kommer inte vatten ur alla munstyckenVisa svarDölj svar
Samtliga munstycken i Hydropools spabad är på och avstängbara. Börja med att vrida på de munstycken som det inte kommer vatten ur, detta är den vanligaste orsaken. Har du flera pumpar i ditt spabad så kan de olika pumparna vara fördelade på olika munstycken, sätt på samtliga pumpar. Kolla att du har massagevredet på kanten av karet ställt mot mitten, vreden reglerar vart du riktar massagen. Mittenläget ger flöde ur alla munstycken.

Jordfelsbrytaren löser ut när jag slår på spabadetVisa svarDölj svar

Om jordfelsbrytaren löser ut när du slår på spabadet kan detta bero på några olika saker. Bland annat:

1. Värmaren har gått sönder i ditt spabad 

2. Ozonatorn har gått sönder i ditt spabad. 

För att felsöka, koppla bort värmare samt ozonator och kolla om felet kvarstår. Kontakta din Hydropool återförsäljare om du känner dig osäker och vill ha hjälp med att åtgärda felet. OBS! Försök inte åtgärda detta fel med strömmen påslagen. Har du fortfarande kvar din garanti på ditt spabad så skall du kontakta din Hydropool återförsäljare för att få hjälp med detta.

Komma igång med ditt spabad
Checklista Self-CleaningVisa svarDölj svar

OBS! Läs igenom manualen innan du startar igång ditt spabad.


Kontrollera att inga anslutningar är öppna innanför serviceluckan

Fyll vatten i ditt spabad (fyll i filterrör)

Kontrollera att de vita flödeskranarna för vattentillströmning mot pumpar och värmare är utdragna.

Slå på elen till ditt spabad (spabadet kör en uppstart och funktionstest ca 5 min)

Ställ in tiden i ditt spabad

Programmera ev. reningscykler om så önskas (standardinställningar finns).


Vart fyller jag på vatten?

-Vatten fyller du i filterröret. Detta kan du göra med både varmt och kallt vatten. Undvik en vattentemperaturer på under 7°C och över 40°C. 


Vilken temperatur ska jag ha i mitt spabad?

-Sommartid är 37,5°C – 38°C ofta en behaglig temperatur om du vill ta en varmt dopp på kvällen. Vintertid rekommenderas 39°C – 40°C.


Vilken är den lägsta temperatur jag kan programmera i mitt spabad?

-Den lägsta temperaturen du kan ställa in spabadet på är 21°C.


Vilken är den högsta temperaturen jag kan programmera i mitt spabad?

-Den högsta temperaturen du kan ställa in ditt spabad på är 40°C. Temperaturer över 40°C är inte bra att bada i.

Checklista SerenityVisa svarDölj svar

OBS! Läs igenom manualen innan du startar igång ditt spabad.


Kontrollera att inga anslutningar är öppna innanför serviceluckan

Fyll vatten i ditt spabad (fyll i breddavlopp)

Kontrollera att de vita flödeskranarna för vattentillströmning mot pumpar och värmare är utdragna.

Slå på elen till ditt spabad (spabadet kör en uppstart och funktionstest ca 5 min)

Ställ in tiden i ditt spabad

Programmera ev. reningscykler om så önskas (standardinställningar finns).


Vart fyller jag på vatten?

-Vatten fyller du i filterröret. Detta kan du göra med både varmt och kallt vatten. Undvik en vattentemperaturer på under 7°C och över 40°C. 


Vilken temperatur ska jag ha i mitt spabad?

-Sommartid är 37,5°C – 38°C ofta en behaglig temperatur om du vill ta en varmt dopp på kvällen. Vintertid rekommenderas 39°C – 40°C.


Vilken är den lägsta temperatur jag kan programmera i mitt spabad?

-Den lägsta temperaturen du kan ställa in spabadet på är 21°C.


Vilken är den högsta temperaturen jag kan programmera i mitt spabad?

-Den högsta temperaturen du kan ställa in ditt spabad på är 40°C. Temperaturer över 40°C är inte bra att bada i.

Underhåll och rengöring
Hur ofta behöver jag byta vatten?Visa svarDölj svar

I ett spabad bör du byta vatten ca. 4 ggr per år. Normalt sett så gör man sista vattenbytet inför vintern så sent in på hösten som möjlig och byter sedan vatten igen efter vintern när det blivit plusgrader. Man undviker alltså vattenbyten under årets absolut kallaste månader pga. frysrisken.


I ett swimspa byter man normalt vatten 2ggr per år.


Denna information är en rekommendation som gäller under normala förhållanden. Om vattnet är mycket smutsigt och klorering inte hjälper så kan vattenbyte vara aktuellt oavsett när du senast bytte vatten.

OBS! Tänk på att mycket av smutsen och bakterierna sätter sig i filtret. Byt därför gärna filter i samband med vattenbyte. Använd aldrig ett smutsigt filter i ett nytt vatten.

Hur gör jag rent badet?Visa svarDölj svar

Slangsystemet i badet skall rengöras i samband med varje vattenbyte. Detta görs med ett medel vanligen kallat "Pipecleaner" och finns av olika fabrikat. Tillsätt medlet i ditt gamla vatten innan du gör bytet. Följ instruktionerna på flaskan.


Karet i badet rengörs vid varje vattenbyte. Detta kan göras med en trasa och ljummet vatten. Om du känner behov av att använda ett medel så finns bla. "Spa Gel Cleaner" som lämpar sig väl för ytan och användningsområdet.


Använd ALDRIG diskmedel i ett spabad eller swimspa.

Rengöring & byte av filter, hur funkar det?Visa svarDölj svar

Filtret i ditt spabad/swimspa bör rengöras 1-2 ggr i månaden. Du kan rengöra filtret med trädgårdslangen eller i diskhon. Använd "Filter Cleaner" vid behov. Läs instruktionerna på flaskan.

Hydropools filter har en livslängd på ca 1 år. Du bör därmed byta filter minst en gång om året.

Missfärgat vatten, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Är vattnet

a) Rött/brunt
b) Grönaktigt


Trolig orsak

a) Hög järnhalt
b) Algbildning


Åtgärd

a) Kontrollera pH-värdet och justera vid behov
b) Chockklorera med "Spaklor" och använd "Spa Shock Support". Du kan även använda "Spa Gentle Clarifier" för att flocka partiklarna i vattnet

Illaluktande vatten, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Har du

a) Stickande klordoft
b) Unken doft


Trolig orsak

a) För hög halt av bundet klor
b) För lite desinfektion eller instängt vatten


Åtgärd

a) Byt ut delar av- eller allt vatten
b) Kontrollera klor/brom och tillsätt vid behov. Lyft locket och lufta vattnet medan du kör pumparna

Skum i vattnet, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Detta beror på fetter i vattnet. Det är vanligt förekommande i hud och hårvårdsprodukter


Åtgärd

a) Använd medel för att motverka skum "skumdämp" alt. "foamfighter"
b) Duscha innan bad (ej med tvål eller schampo)
c) Använd "Spa Disc"

Jag har fått rostangrepp, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Detta beror på lågt pH-värde


Åtgärd

Mät och justera pH-värdet

Kloret/bromet fungerar inte, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Detta beror troligen på

a) För högt pH-värde
b) Ökat badande
c) Duschar ej innan bad


Åtgärd

a) Mät och justera vid behov
b) Öka doseringen av desinfektion
c) Duscha innan bad (ej med tvål eller schampo)

Jag får irriterade ögon/hud när jag badar, vad beror det på?Visa svarDölj svar

Detta beror troligen på

a) Felaktigt pH-värde
b) För hög klorhalt


Åtgärd

a) Mät och justera pH-värdet vid behov
b) Byt ut delar av- eller allt vatten

Jag har fått en sträv yta i badet, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Trolig orsak

Troligen har du fått kalkutfällningar pga. högt pH-värde


Åtgärd

a) Mät pH-värdet och sänk vid behov
b) Använd kalkstabilisator

Jag har ett instabilt pH-värde, vad kan jag göra?Visa svarDölj svar

Detta beror troligen på låg alkalinitetshalt


Åtgärd

Höj alkaliniteten

Grumligt vatten, vad ska jag göra?Visa svarDölj svar

Detta beror troligen på

a) För lite desinfektionsmedel
b) Högt pH-värde och hög kalkhalt
c) Smutsigt filter


Åtgärd

a) Kontrollera klor/brom och öka vid behov
b) Sänk pH-värdet med pH-minus. Använd kalkstabilisator
c) Byt ut eller tvätta filtret med "Filter Cleaner"

Kontakta kundservice

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med kundservice.
Beskriv gärna ditt ärende så utförligt som möjligt så kan vi hjälpa dig snabbare.